Veelgestelde vragen

Wanneer mag ik 112 bellen?

In spoedeisende gevallen of bij verdachte situaties belt u 112. Bijvoorbeeld als u getuige bent van een ernstig misdrijf, een ongeval waarbij direct hulp geboden moet worden of als zich een andere levensbedreigende situatie voordoet. Als u mobiel belt kiest u eerst de stad waar u vandaan belt en vervolgens de discipline die u wilt spreken (brandweer, politie of ambulance).

Annoniem kunt u bellen met meld misdaad anoniem: 0800 - 7000.

Als er geen directe spoed is, kunt u de politie bellen op het nummer 0900-8844.

Wat is een veiligheidsregio?

Nederland is verdeeld in vijfentwintig veiligheidsregio’s. Om de veiligheid in een regio te vergroten en voorbereid te zijn op (grootschalige) incidenten, bundelen hulpdiensten en gemeenten hun krachten. Een Veiligheidsregio bestaat meestal uit:

  • Brandweer (en meldkamer);
  • GHOR: Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio;
  • MKA: Meldkamer Ambulancezorg;
  • De gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio.

Wie is de baas van de veiligheidsregio?

Aan het hoofd van de veiligheidregio staat het bestuur van de veiligheidregio. Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De voorzitter van de veiligheidregio, is meestal de burgermeester van de grootste gemeente.

Waar kan ik mijn brandblusser laten controleren?

Brandblussers moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Kies hiervoor een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen (REOB). Op deze website kun je hiervoor bedrijven vinden.

Hoe gaan de hulpdiensten om met een hulpverlener?

"Ik heb een EHBO cursus gevolgd, maar toen ik eerste hulp verleende bij een auto-ongeluk kwam de ambulanceverpleger en nam het meteen over terwijl ik op de juiste manier aan het reanimeren was. Hoe komt dat?"

Dat heeft te maken met de focus van de ambulanceverpleger op het slachtoffer en de noodzaak deze zo snel mogelijk te behandelen. Het is niet persoonlijk bedoeld, je hebt waarschijnlijk juist heel goed werk gedaan!

Wat doet een traumahelikopter precies?

Een traumahelikopter is een manier om een trauma-arts zeer snel op de plek van een ongeval te krijgen, zodat deze op de plek van het ongeval al het slachtoffer kan behandelen, in plaats van in het ziekenhuis.

Waar kan ik informatie vinden over brandpreventie?

Rookmelders en blusdekens zijn overal te koop, je kunt het beste doe-het-zelf-zaken of winkels met huishoudelijke artikelen proberen. Meer informatie over brandpreventie en brandbestrijding vindt u op deze site of op de website van de regionale brandweer.

Wat doet de eerste ambulance bij een ramp met veel slachtoffers?

Als de eerste ambulance bij een grootschalig ongeval met veel slachtoffers komt, gaan ze niet direct met het eerste de beste slachtoffer aan de slag. Zij zullen een coördinerende rol op zich nemen en aan triage doen: een verdeling van ernstig gewond (slagaderlijke bloeding) en wie er even kan wachten (botbreuk). Aankomende ambulances worden vervolgens naar de ernstige gewonden gestuurd.

Doet de brandweer alleen aan brandbestrijding of hebben ze ook andere taken?

Nee. De brandweer rukt ook veelvuldig uit voor hulpverlenende taken, door assistentie te verlenen aan de politie (deuren open maken) of de ambulance (afhijsen van patiënten). Ook wordt de brandweer ingezet bij waterongevallen en verkeersongelukken om mensen te redden.

Ben ik aansprakelijk als ik iemand help?

In principe niet. Iedereen die met de beste bedoelingen een slachtoffer helpt hoeft niet te vrezen voor aansprakelijkheid voor zijn of haar acties.

Kunnen rookmelders en andere investeringen in mijn voorbereiding vergoed worden?

Ja. Sommige investeringen in je voorbereiding op noodsituaties worden vergoed. De meeste zaken moet je echter zelf bekostigen.

EHBO cursussen
Veel zorgverzekeraars hebben in een aanvullende zorgverzekering een volledige of gedeeltelijk vergoeding van een EHBO cursus opgenomen. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar.

Alarmeringsmiddelen
Een aantal aanpassingen of hulpmiddelen voor mensen die moeite hebben om zichzelf te helpen, zoals een alarmeringsmiddel, worden vergoed door de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of zorgverzekeraars. Raadpleeg uw gemeente of neem contact op met uw zorgverzekering voor meer informatie.

Een buurman heeft onlangs een ernstig ongeval meegemaakt. Hoe kan ik hem helpen?

Bij veel mensen die een ernstige noodsituatie meemaken, gaan hun klachten vanzelf over. Het is heel normaal dat mensen direct na een ernstige noodsituatie, zoals een ramp, slaap- en concentratieproblemen hebben en zich niet goed voelen.

Als je iemand kent die een dergelijke noodsituatie heeft meegemaakt en wilt helpen, zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Geef iemand aandacht, maar overdrijf niet
  • Laat iemand zijn verhaal vertellen, dat lucht op
  • Probeer iemand te ondersteunen bij praktische zaken, zoals boodschappen doen

Heeft iemand na een aantal weken nog steeds problemen, stuur hem/haar dan door naar de huisarts, die weet wat te doen.