vliegtuigongeval

Wat doe je bij een vliegtuigongeval?

vliegtuigongeval

In extreme noodsituaties, zoals een vliegtuigongeval, doen mensen wat ze kunnen om te helpen. Het vliegtuigongeval bij Schiphol op 25 februari 2009 was hiervan een goed voorbeeld.

Als het aantal ongevallen wordt afgezet tegen het aantal vluchten, dan is de kans op een vliegtuigongeluk heel klein. Wonen in de buurt van een vliegveld (zoals Schiphol) verhoogt natuurlijk wel het risico. Want de kans op een vliegtuigongeval is het grootst bij het stijgen en dalen van een vliegtuig. Het effect van een vliegtuigongeval is enorm. Vaak zijn er veel slachtoffers bij betrokken. Passagiers, maar ook mensen op de grond. De gevolgen verergeren:

 • door een crash in een dichtbevolkte omgeving
 • door een crash in een afgelegen gebied, dat lastig toegankelijk is

1 Eigen veiligheid

Wat er ook gebeurt, zorg in eerste instantie voor je eigen veiligheid en neem geen onnodige risico's.

2 Beoordeel de situatie

Maak een inschatting van wat je kunt doen, zonder dat je eigen veiligheid in gevaar komt. Zijn er andere mensen waarmee je kunt samenwerken? Probeer een totaalbeeld te krijgen. Hoeveel slachtoffers zijn er?

3 Informeer de hulpdiensten

Informeer de hulpdiensten. Geef de exacte locatie van het ongeval en beschrijf de situatie. In welke staat verkeert het toestel, hoeveel slachtoffers zijn er en hoe zijn ze er aan toe. 

4 Verleen hulp

Iedereen kan helpen. En hulp kan heel simpel zijn. Ga bijvoorbeeld bij een slachtoffer zitten en stel hem of haar gerust. Maar ook: hoe meer je weet, hoe meer je kunt. Doe daarom een cursus.

bij een vliegtuigongeval?

Bij een groot ongeluk of een ramp zijn veel verschillende hulpverleners tegelijk actief. Welke taken hebben de verschillende hulpverleners precies?

 • Redding
  Bij een grootschalig ongeval, zoals met een vliegtuig, kunnen mensen beklemd raken. Deze mensen moeten worden bevrijd. Meestal door de brandweer.
 • Blussen
  Door de aanwezigheid van zeer brandbare kerosine is brand een groot gevaar. Daarom zal de brandweer groot materieel inzetten. Daarnaast hebben vliegvelden speciale brandweerauto’s met grote water/schuim tanks en een waterkanon die kunnen assisteren.
 • Medische verzorging
  Bij een groot ongeval, zoals met een vliegtuig, wordt een groot aantal ambulances en mobiel medische teams ingezet om de slachtoffers te stabiliseren, te verzorgen en naar ziekenhuizen af te voeren.
 • Opvang
  Grote aantallen slachtoffers betekent dat niet iedereen meteen geholpen kan worden. De zwaarst getroffenen krijgen als eerst hulp, anderen moeten wachten. Lichtgewonden worden tijdelijk opgevangen.
 • Metingen
  De Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer heeft de taak om te controleren of en welke gevaarlijke stoffen er op de plek aanwezig zijn.
 • Coördinatie en communicatie
  Op de rampplek zijn tientallen hulpverleners actief. Zij worden aangestuurd door officieren. Deze coördineren alle hulpverlening en hebben contact met beleidscentra waar bestuurlijke beslissingen worden genomen.
 • Afzetten en afschermen
  Om goed te kunnen werken, zet de politie zo snel mogelijk de wegen en het rampterrein af. Ook doet de politie onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

wat als de hulpdiensten (nog) niet kunnen komen?

In Nederland kunnen de hulpdiensten veel aan. het kan gebeuren dat de hulpvraag het aanbod van de hulpdiensten overstijgt en dat niet iedereen snel geholpen kan worden. Bijvoorbeeld bij extreem weer, langdurige stroomuitval of een grote overstroming. Wat doe je dan?

De vier stappen als hulp op zich laat wachten:

 • Eigen veiligheid
  Wat er ook gebeurt, zorg in eerste instantie voor je eigen veiligheid. Neem geen onnodige risico's. Blijf bijvoorbeeld bij extreem weer binnen.
 • Beoordeel de situatie
  Probeer na te gaan wat de risico´s precies zijn. Wat kun je zelf aan= En waar bij heb je echt hulp van anderen nodig? Kijk of er anderen zijn die kunnen helpen.
 • Alarmeer de overheid
  Kan je het probleem echt niet zelf aan en kan het ook niet wachten? Probeer dan nogmaals de hulpdiensten te bellen. De centrale beoordeelt dan of uw noodsituatie prioriteit krijgt.
 • Verleen hulp
  Laten de hulpdiensten (nog) op zich wachten? Verleen dan indien mogelijk eerste hulp. Eventueel met hulp van anderen.