overstroming

Wat doe je bij een overstroming?

overstroming

In Nederland komen overstromingen weinig voor, de laatste was in 1953. Grote overstromingen, waarbij dijken doorbreken en dorpen en steden onderlopen, worden door waterkeringen tot een minimum beperkt.

 Een zware storm, aanhoudende regenval, hoog water gecombineerd met een dijkdoorbraak of het doorbreken van duinen kunnen echter voor grote problemen zorgen. Vluchten naar hoger gelegen gebieden is de beste optie.

Bij een overstroming komt een gebied onder water te staan. Hierdoor vallen stroom, gas, communicatie uit en wordt de infrastructuur aangetast. Bij een overstroming van een drukbevolkt gebied moeten veel mensen geëvacueerd worden. Het kan zijn dat mensen niet op tijd kunnen vluchten. Het gebied zal na de overstroming herbouwd moeten worden vanwege de schade.
 
De gevolgen verergeren:
 • door het niet op tijd kunnen evacueren van mensen die achter de dijk wonen.
 • door een overstroming in een dichtbevolkt gebied.
 • door aantasting van water, gas en stroomvoorzieningen.

1 Eigen veiligheid

Bij een dreigende overstroming is evacuatie naar hogere gebieden het beste. Mocht het evacueren niet op tijd lukken, ga dan (indien mogelijk) naar de eerste verdieping van je huis of hoger.

2 Beoordeel de situatie

Bekijk wat je in huis hebt om een tijdje te overleven. Zoals voedsel en water, radio’s, dekens en aanstekers. Bij een overstroming vallen stroom, gas en watervoorzieningen uit. Ook communicatie is niet meer mogelijk.

3 Informeer de hulpdiensten

Je bent in de eerste plaats op jezelf aangewezen. Probeer te laten weten dat je bent achtergebleven via een spandoek op het dak of gevel.

4 Verleen hulp

Er zijn misschien andere mensen achtergebleven. Bekijk wat je voor en mét hen kunt doen. Informeer anderen als je meer informatie hebt.

bij een overstroming?

Bij een groot ongeluk of een ramp zijn veel verschillende hulpverleners tegelijk actief. Welke taken hebben de verschillende  hulpverleners precies?

 • Voorkomen
  De gevolgen van een overstroming zijn enorm. Grote groepen mensen moeten kun huis achterlaten en er is grote schade. De overheid focust zich vooral op het voorkomen van overstromingen
 • Evacuatie
  Mocht het water toch te hoog liggen dan zal de overheid een evacuatie in stellen. Iedereen zal zich via auto of trein verplaatsen naar hoger gelegen gebieden. Je moet in de randstad denken aan honderduizenden mensen en miljoenen stuks vee.
 • Opvang
  De evacuees moeten ergens opgevangen worden. Veel mensen zullen naar familie of vrienden gaan, maar veel mensen zullen ook opgevangen moeten worden, in opgebouwde tentdorpen of bij mensen thuis.
 • Redding
  Het is mogelijk dat niet iedereen op tijd geëvacueerd wordt. De hulpdiensten en Defensie zullen dan hun best doen om toch zoveel mogelijk mensen te redden die achtergebleven zijn. Het aantal middelen is hiervoor echter beperkt. Achterblijvers zullen vooral op zichzelf zijn aangewezen.
 • Nafase
  Nadat het water weer is gezakt, komt de ramp in de nafase. Het herstellen van de schade kan erg lang duren. Milieuvervuiling door ondergelopen industrie, door het water aangetaste NUTS voorzieningen en beschadige woningen en infrastructuur zijn enkele voorbeelden van de grote problemen die ontstaan bij een grootschalige overstroming.

Wat als de hulpdiensten (nog) niet kunnen komen?

In Nederland hebben we het goed voor elkaar. Toch kan het gebeuren dat de hulpdiensten niet iedereen even snel kunnen helpen. Meestal omdat het aanbod de capaciteit overstijgt. Bijvoorbeeld bij extreem weer, langdurige stroomuitval of een grote overstroming. Wat doe je dan?

De vier stappen als hulp op zich laat wachten:

 • Eigen veiligheid
  Wat er ook gebeurt, zorg in eerste instantie voor je eigen veiligheid. Neem geen onnodige risico's. Blijf bijvoorbeeld bij extreem weer binnen.
 • Beoordeel de situatie
  Probeer na te gaan wat de risico´s precies zijn. Wat kun je zelf aan en waar bij heb je echt hulp van anderen nodig? Kijk of er anderen zijn die kunnen helpen.
 • Alarmeer de overheid
  Kan je het probleem echt niet zelf aan en kan het ook niet wachten? Probeer dan nogmaals de hulpdiensten te bellen. De centrale beoordeelt dan of uw noodsituatie prioriteit krijgt.
 • Verleen hulp
  Laten de hulpdiensten (nog) op zich wachten? Verleen dan indien mogelijk eerste hulp. Eventueel met hulp van anderen. 

Inschatting van de waterstand

Nederland is een laaggelegen land. Sommige plekken liggen hoger dan andere. Op de hieronder genoemde website kun je zien hoe laag jouw huis ligt en hoeveel water er dan in de straat staat door middel van het NAP (Normaal Amsterdams Peil). Kun je je leefomgeving naar boven verplaatsen?

Klik hier om naar www.overstroomik.nl te gaan

Praktische tips voor een overstroming

Als je niet op tijd kunt vluchten zijn de mogelijkheden beperkt. Naast de wateroverlast zullen waarschijnlijk ook de gas-, water- en lichtvoorzieningen uitvallen. Een aantal belangrijke tips.

 • Verplaats je leefomgeving naar boven (vanaf eerste etage)
 • Bereid je erop voor dat je langere tijd vast kan komen te zitten.
 • Plan vooruit. Bedenk van te voren wat mogelijke problemen zijn als redding lang op zich laat wachten. Laat je niet verrassen.
 • Water lijkt geen probleem, maar dit zal waarschijnlijk verontreinigd zijn. Je kunt water drinkbaar maken door het te koken of het te desinfecteren.
 • Probeer een signaal (denk aan wit laken of spandoek) te maken om te laten zien dat je achtergebleven bent.
 • Verzamel het voedsel dat je in huis hebt en maak een rantsoenschema.
 • Als je een noodaggregaat of een gasbrander gebruikt, wees dan voorzichtig. Zorg voor goede ventilatie in verband met koolmonoxide vergiftiging.
 • Wanneer het koud is, kun je beter alleen de kleinste ruimte van je huis bewonen en verwarmen, zodat je niet te veel energie verliest.
 • Eet niet te zout, je hebt dan meer water nodig.

Welke spullen heb je nodig bij een overstroming?

 • Opwindbare radio en zaklamp
 • Kaarsen, waxinelichtjes en lucifers
 • Batterijen
 • Minimaal 3 liter water per persoon per dag x drie dagen
 • Voorraad medicijnen, op een koele plaats bewaren
 • Waterfilter
 • Chloortabletten (desinfectie van water)
 • Mobiel kookstel
 • Voorraad houdbaar voedsel (blikken en potten)
 • Eerste hulp kit 

Voorbereiden kan zover gaan als je wilt:

 • Noodaggregaat
 • Kennis van wat je kunt eten en wat niet
 • Belangrijke spullen hoog opgeslagen in geval van een overstroming
 • Opblaasbaar bootje of luchtbed om je te verplaatsen