ongeval in een tunnel

wat doe je bij een ongeval in een tunnel?

ongeval in een tunnel

Ongevallen in tunnels komen relatief veel voor, en lopen gelukkig meestal goed af. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen wegverkeerstunnels en spoortunnels. Zoals onder het Noordzeekanaal en bij Schiphol. Een ongeval in een tunnel komt niet perse vaker voor dan een ongeval op de openbare weg.

 

Een ongeval in een tunnel kan onder andere veroorzaakt worden door een botsing tussen voertuigen, een ontsporing of botsing van een trein of brand in een tunnelbuis.

Een ongeval in een tunnel wordt gevaarlijk als er brand uitbreekt. De rook blijft dan vaak in de tunnelbuis hangen. Al binnen 5 minuten kan er zoveel rook zijn dat je bewusteloos raakt. Dit kan leiden tot slachtoffers. In een tunnel is er weinig licht en ruimte. Dit hindert de hulpdiensten bij hun werk. De gevolgen verergeren als:

 • Een ongeval tijdens de spits plaatsvindt.
 • Er een brand ontstaat met veel rookontwikkeling.
 • Er vrachtverkeer betrokken is met brandbare of gevaarlijke stoffen aan boord.
 • Vlucht- of uitwijkmogelijkheden ontbreken.

1 Eigen veiligheid

Rook is in een tunnel het grootste gevaar. Je kunt binnen een paar minuten bewusteloos raken, ook in de auto of trein. Probeer direct weg te komen via de vluchtgangen of tunnelbuis. Let op aankomend verkeer.

2 Beoordeel de situatie

Meer rook betekent minder tijd. Ga dus snel naar een vluchtgang. Let hiervoor op de bordjes. Niet alle tunnels hebben echter een vluchtgang. De rook zal met de rijrichting meegeblazen worden. Let dus op welke kant de rook op gaat.

3 informeer de hulpdiensten

Mobiel bellen is soms lastig. Ga eerst naar buiten en waarschuw dan de hulpdiensten. Vertel hen wat er aan de hand is en of er nog mensen achter zijn gebleven.

4 verleen hulp

Probeer anderen te waarschuwen. Een beginnende brand kan nog wel geblust worden. Maar kijk uit voor de rook. Probeer mensen mee naar buiten te krijgen.

Bij een ongeval in een tunnel?

Bij een groot ongeluk of een ramp zijn veel verschillende hulpverleners tegelijk actief. Welke taken hebben de verschillende hulpverleners precies?

 • Voorkomen van erger
  Door snel ter plaatse te zijn en de brand te bestrijden, kunnen de effecten van een tunnelbrand beperkt worden. Ook het laten ontluchten en het afsluiten van de tunnel voor de gebruikers kunnen de effecten verminderd worden.
 • Redding
  Bij een ongeval in een tunnel ligt een eerste prioriteit bij het redden van iedereen die in de tunnel is achtergebleven. Het gebrek aan ruimte bij een ongeval en de rook bij een brand maakt dit een uitdaging. Zeker bij een brand kan de brandweer slechts korte termijn redden.
 • Blussen van brand
  Het blussen van een brand is erg lastig door de rook. Een brand kan erg heet worden, het blussen kan van één kant om niet teveel last van de rook en de hitte te hebben. Daarnaast hebben brandweerlieden door hun ademluchtapparatuur slechts korte tijd om de brand te bestrijden.
 • Gewondenverzorging
  Bij een grootschalig ongeval kunnen veel slachtoffers vallen. Daarom zijn er veel ambulances nodig. Niet iedereen kan gelijktijdig worden geholpen. De zwaarst gewonden gaan het eerst naar het ziekenhuis. Licht gewonden moeten er tijdens dit soort grote ongelukken rekening mee houden dat zij lang moeten wachten. Slachtoffers zullen eerst verplaatst moeten worden naar de uiteinden van de tunnel waar de geneeskundige diensten zullen moeten wachten.
 • Verkeersmobiliteit
  Verkeerstunnels maken deel uit van drukke trajecten. Overig verkeer, zoals trein als autoverkeer, moet omgeleid worden en de hulpdiensten moeten ruim baan krijgen om slachtoffers af te voeren. De politie is verantwoordelijk voor verkeersmobiliteit.

wat als de hulpdiensten (nog) niet kunnen komen?

In Nederland hebben we het goed voor elkaar. Toch kan het gebeuren dat de hulpdiensten niet iedereen even snel kan helpen. Meestal omdat het aanbod de capaciteit overstijgt. Bijvoorbeeld bij extreem weer, langdurige stroomuitval of een grote overstroming. Wat doe je dan?

De vier stappen als hulp op zich laat wachten:

 • Eigen veiligheid
  Wat er ook gebeurt, zorg in eerste instantie voor je eigen veiligheid. Neem geen onnodige risico's. Blijf bijvoorbeeld bij extreem weer binnen.
 • Situatie beoordelen
  Probeer na te gaan wat de risico's precies zijn. Wat kun je zelf aan? En waar bij heb je echt de hulp van anderen nodig? Kijk of er anderen zijn die kunnen helpen.
 • Alarmeer de overheid
  Kan je het probleem echt niet zelf aan en kan het ook niet wachten? Probeer dan nogmaals de hulpdiensten te bellen. De centrale beoordeelt dan of uw noodsituatie prioriteit krijgt.
 • Verleen hulp
  Laten de hulpdiensten (nog) op zich wachten? Verleen dan indien mogelijk eerste hulp. Eventueel met de hulp van anderen.

Hoe bereid ik me voor op een ongeval in een autotunnel?

Bij een auto-ongeval in een tunnel gaat het vooral om snel handelen. Er zijn wel een aantal manieren om beter voorbereid te zijn:

 • Je kunt in de auto een kleine brandblusser meenemen om een beginnende brand te blussen,
 • Draag bij een ongeval in een tunnel een reflecterend hesje om goed zichtbaar te zijn.
 • Let daarnaast op signalen van gevaar, zoals signaleringsborden of rookwolken.

Hoe controleer ik iemands bewustzijn?

 • Bewustzijn
  Schud voorzichtig aan de schouders van het slachtoffer. Praat tegen het slachtoffer. Als iemand niet reageert is hij of zij bewusteloos.
  Luchtweg
  Bij een bewusteloos persoon kan de tong in de keel zakken. De luchtweg van de persoon houd je als volgt vrij:
  • Draai het slachtoffer op de rug.
  • Kantel het hoofd voorzichtig naar achteren en til de kin omhoog.
 • Ademhaling
  Is de luchtweg open? Controleer dan gedurende minimaal 10 seconden of het slachtoffer normaal ademt.
  • Kijk of de borstkas op en neer gaat.
  • Luister aan de mond en de neus naar ademhalingsgeluiden.
  • Voel met je wang of er luchtstroming is.

Als iemand geen adem meer haalt, begin dan met reanimeren.

Waar kan ik in de buurt een EHBO cursus volgen?

Met een EHBO cursus weet je alles wat je kunt doen om in noodsituaties hulp te kunnen verlenen. Je leert belangrijke levensreddende handelingen en hoe je moet handelen bij verschillende noodsituaties. Aan het einde van de cursus ben je een gediplomeerd hulpverlener.

Wist je dat veel zorgverzekeraars het volgen van een EHBO cursus gedeeltelijk of volledig vergoeden? Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar.

Er is ook de korte cursus Wat doe je in nood? In deze cursus leer je een aantal beginselen van brandveiligheid en eerste hulp. Je kunt ook beginnen met het e-learning onderdeel van de cursus. Zo leer je in maximaal 30 minuten een aantal belangrijke tips & trucs over eerste hulp bij brandpreventie. Ga nu naar de e-learning pagina en begin direct!