Gaslek

Wat doe je bij een gaslek?

Gaslek

In Nederland wordt gas aangevoerd via buisleidingen in de grond. Als een buisleiding lekt, ontsnappen grote hoeveelheden gas. Dit kan mogelijk een explosie tot gevolg hebben. Ruik je in je woning of in de directe omgeving een gaslucht? Dan duidt dit misschien op een gevaarlijke situatie. Neem geen risico: een snelle reactie kan erger voorkomen.

1 Eigen veiligheid

Open ramen en deuren. Kijk uit met vuur en vonken, gebruik geen elektrische apparaten en vermijd lichtschakelaars. Sluit de hoofdgaskraan.

2 Beoordeel de situatie

Beoordeel waar de gaslucht vandaan komt. Ga na of er nog andere mensen in het huis en/of pand aanwezig zijn. Verlaat met z’n allen het huis en/of pand.

3 Informeer de hulpdiensten

Bel het nationale storingsnummer (0800-9009) of 112. Bel je 112, vraag dan naar de brandweer. Geef je exacte adres en vertel wat je weet en al hebt gedaan.

4 Verleen hulp

Wacht op de hulpdiensten. Dat kan 10 minuten duren. Ga niet terug naar binnen en houd voldoende afstand.

bij een gaslek?

Bij een groot ongeluk of een ramp zijn veel verschillende hulpverleners tegelijk actief. Welke taken hebben de verschillende hulpverleners precies?

 • Redden van slachtoffers
  Het redden van mogelijke slachtoffers is de taak van de brandweer. Zij hebben hulpmiddelen om het pand te betreden en kunnen zo mensen redden en onderzoek doen naar de lekkage.
 • Medische verzorging
  Het komt vaak voor dat slachtoffers geen adem meer kunnen halen en zo ernstig letsel oplopen. Snelle medische assistentie door ambulancepersoneel of een trauma-arts is erg belangrijk.
 • Evacueren
  Een gaslek kan voor onwonenden explosiegevaar opleveren. Bij een groot gaslek wordt het risicogebied door de politie afgesloten. Omwonenden worden geëvacueerd en elders in de buurt opgevangen.
 • Ontluchten
  Als de bron van de lekkage is opgespoord en afgesloten, dan wordt het pand ontlucht en zo weer veilig toegankelijk.
 • Afzetten en onderzoek
  De politie zet de plek van het incident af, zodat er veilig gewerkt kan worden door de hulpdiensten. Bij een dreiging van een gasexplosie wordt de plek rondom het gaslek uit veiligheidsoverwegingen afgezet.

Wat als de hulpdiensten (nog) niet kunnen komen?

In Nederland hebben we het goed voor elkaar. Toch kan het gebeuren dat de hulpdiensten niet iedereen even snel kunnen helpen. Meestal omdat het aanbod de capaciteit overstijgt. Bijvoorbeeld bij extreem weer, langdurige stroomuitval of een grote overstroming. Wat doe je dan?

De vier stappen als hulp op zich laat wachten:

 • Eigen veiligheid
  Wat er ook gebeurt, zorg in eerste instantie voor je eigen veiligheid. Neem geen onnodige risico's. Blijf bijvoorbeeld bij extreem weer binnen.
 • Beoordeel de situatie
  Probeer na te gaan wat de risico´s precies zijn. Wat kun je zelf aan= En waar bij heb je echt hulp van anderen nodig? Kijk of er anderen zijn die kunnen helpen.
 • Alarmeer de overheid
  Kan je het probleem echt niet zelf aan en kan het ook niet wachten? Probeer dan nogmaals de hulpdiensten te bellen. De centrale beoordeelt dan of uw noodsituatie prioriteit krijgt.
 • Verleen hulp
  Laten de hulpdiensten (nog) op zich wachten? Verleen dan indien mogelijk eerste hulp. Eventueel met hulp van anderen.