Over wat doe je

De site Watdoeje.nl is gemaakt in opdracht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De Veiligheid regio's Haaglanden en Zuid Holland Zuid hebben zich hier in 2011 bij aangesloten en regio Flevoland in 2013. Gezamenlijk werkt men aan de uitbreiding van en verbetering van watdoeje.nl

In de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, politie, geneeskundige diensten en het Openbaar Ministerie samen om de veiligheid van burgers ook in geval van grote crises te waarborgen.

Het tekst- en beeldmateriaal is onder regie van Brandweer Amsterdam-Amstelland ontwikkeld en mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het tekstmateriaal is mede tot stand gekomen door het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis en de Nederlandse Hartstichting.