Stralingsincident

wat doe je bij een stralingsincident of kernongeval?

Stralingsincident

In het dagelijks leven wordt iedereen blootgesteld aan radioactieve stoffen en straling. Ze zijn overal. Zowel vanuit de ruimte als via natuurlijke bronnen op aarde worden we constant een beetje bestraald. Deze lage dosis radioactieve straling is onvermijdelijk.
Wat is radioactieve straling eigenlijk?
De TU Delft heeft heldere animaties gemaakt over radioactieve straling. http://watisradioactievestraling.tudelft.nl/site/

Het risico voor de gezondheid als gevolg van een stralingsincident is klein omdat de dosis van straling laag is. In Borssele in de provincie Zeeland staat een kerncentrale met 1 reactor. Net over de grens, in het Belgische Doel, staat een centrale met 4 reactoren. Ook hebben we in onze regio het reactor instituut Delft, daar staat alleen een onderzoeksreactor. Deze heeft een heel kleine kern die zich bevindt in een bassin dat de kern zelf voldoende koelt.

De kans op een nucleair incident waarbij radioactieve straling vrij kan komen bij die centrales is klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan steeds strengere internationale eisen. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet hier in Nederland op toe. De processen in een kerncentrale worden dag en nacht bewaakt, zodat in geval van een storing direct wordt ingegrepen. Verschillende veiligheidssystemen in de kernreactor maken de kans op een kernongeval zo klein mogelijk. Als er toch iets gebeurt, wordt er alles aan gedaan om het vrijkomen van radioactieve stoffen te voorkomen of te beperken. Toch kan er altijd iets misgaan. Een incident met gevolgen voor de omgeving is nooit helemaal uit te sluiten.

Wat doen de hulpdiensten / overheid

Als radioactieve stoffen dreigen vrij te komen, kan dat gevolgen hebben voor inwoners. Vanaf een bepaalde dosis kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Om die reden hebben Veiligheidsregio’s, gemeenten, Provincie en de Rijksoverheid zich voorbereid op een nucleair incident. Er zijn rampbestrijdingsplannen en protocollen vastgesteld om ervoor te zorgen dat er bij een nucleair incident en het vrijkomen van radioactieve stoffen juist wordt gehandeld. De plannen worden regelmatig beoefend en bijgewerkt.

Radioactieve stoffen verspreiden zich via de lucht. Ze dalen neer en komen terecht op de grond, gewassen en huizen. Om de kans op besmetting met radioactieve stoffen zo klein mogelijk te maken, kan de overheid de volgende maatregelen nemen:

Oproep tot het slikken van Jodiumtabletten.

Bij een nucleair incident kan een radioactieve wolk vrijkomen waar ook radioactief jodium in kan zitten. Dit type jodium kan zich ophopen in de schildklier. De schildklier heeft een beperkte opnamecapaciteit voor jodium. De opname van radioactief jodium in de schildklier kan daarom voorkomen worden door op het juiste moment een hoeveelheid niet-radioactief jodium te nemen, in de vorm van jodiumtabletten (kaliumjodide). Deze tabletten bevatten zoveel jodium dat zij de schilklier verzadigen. waaromkrijgikjodiumtabletten.nl

Jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Daarom zal de overheid ook andere beschermende maatregelen afkondigen zoals schuilen (binnenblijven en ramen, deuren en ventilatie afsluiten) en maatregelen ter bescherming van voedsel.

1 Eigen veiligheid

Bereid je bij een dreigende kernramp erop voor dat je een periode van maximaal 24 uur moet schuilen. Bedenk waar je naartoe kunt of wilt als je moet evacueren en weet hoe je ventilatiegaten kunt afsluiten. Er is bij een dreigende kernramp vaak nog veel tijd om te schuilen of te evacueren, raak dus niet in paniek.

Als het incident heeft plaatsgevonden blijf dan binnen of ga naar binnen. Houd huisdieren binnen. Sluit deuren, ramen en alle ventilatie. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan een afzuigkap, ontluchtingskoker en muurroosters in douche en toilet.

Gebruik en drink gedurende de aangegeven periode geen kraan- en regenwater, geen bladgroenten die gewassen moeten worden of uit eigen tuin komen of moeilijk schoon te maken etenswaren. Gebruik alleen voorverpakte voedingsmiddelen.

2 Beoordeel de situatie

Bekijk wat je in huis hebt om een tijdje te overleven. Zorg dat je genoeg levensmiddelen, (drink)water en een noodpakket in huis hebt om maximaal 24 uur binnen te overleven.

3 Informeer de hulpdiensten

Volg het nieuws! De overheid geeft aan wanneer het verstandig is om jodiumpillen te slikken.

4 Verleen hulp

Er zijn misschien mensen in je omgeving die extra hulp nodig hebben. Bespreek met hen wat je voor hun kunt doen. En ben je zelf hulpbehoevend? Bespreek dit dan met familie, vrienden en/of buren.

Bij een stralingsincident

De maatregelen verschillen per situatie en staan in het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten. https://www.autoriteitnvs.nl/

brandweer