Haaglanden

speel het wat doe je spel!

Risico’s bestaan
Een brand, een ontploffing, een gifwolk…. We moeten er niet aan denken. Toch is het goed af en toe wel na te denken over risico’s in onze leefomgeving. Hoe klein de kans dat er iets gebeurt ook is. Want áls er iets ernstigs gebeurt, is het belangrijk dat u weet wat u moet en kunt doen. Let wel dat wat u moet doen, is afhankelijk van het incident. Dit is dus niet altijd hetzelfde. Door in een crisissituatie goed te handelen, kunt u erger voorkomen. En misschien zelfs levens redden, van uzelf en van anderen

Wist je dat?

  • Transport van gevaarlijke stoffen door vrijwel heel Nederland plaats vindt? Ook in de provincie Zuid-Holland en in uw regio, en zelfs in uw eigen woonplaats?
  • Deze gevaarlijke stoffen van en naar bedrijven gaan die hiermee werken?
  • Deze bedrijven de gevaarlijke stoffen gebruiken voor het maken van producten die u dagelijks gebruikt, zoals schoonmaakmiddelen, verpakkingsmaterialen,  brandstof voor de auto of medicijnen?
  • Het transport van deze stoffen over de weg, het water, het spoor of door buisleidingen gebeurt?
  • Dit transport niet zonder gevaar is? Diverse overheden, zoals de provincie, de veiligheidsregio en gemeenten hard werken om de risico’s te beperken. Maar, dat er helaas toch onverhoopt ongelukken kunnen gebeuren?
  • U zelf ook een belangrijke rol kunt spelen bij een incident?

Speel het spel!